Konferencja Think Visegrad in Brussels

Podczas konferencji Think Visegrad in Brussels, odbywającej się w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli, nasz zespół zaprezentował przedstawicielom Grupy Wyszehradzkiej swoją pracę, jak również strategię Ministerstwa Cyfryzacji.

Można o na przeczytać również w artykule Uniwersytetu Jagiellońskiego.

fringers na konferencji Think Visegrad in Brussels

Loading...